diyarbakir promosyon provizyon reklam promosyon diyarbakir 0412 224 1 224

Şehri Silvan
Silvan Tarihi
Hüküm sürenler
Silvan Kalesi
Kale Burçları
Silvan Mağaraları
Silvan Camileri
Silvan Minareleri
Silvan Kiliseleri
Silvan evleri
Malabadi Köprüsü
Silvan Ziyaretleri
Han-hamam
Silvan Kapıları
Akarsu ve Çeşmeler
Silvanda Yetişenler
Şenlik ve etkinlik
Başkent:Silvan
Silvan Fotoları
iki evin hikayesi
siyah beyaz
Linkler ve çiçekler

Silvan Mağaraları


Hasuni Vadisi ve Hasuni Mağaraları

hasuni_magara_sehri_sunagi-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Hasune Sunağı

HASUN / HASUNİ / HASUNE
Hasun Mağara Şehri Silvan'ın ilçe sınırlarında, Silvan-Malabadi karayolunun kuzeyindeki Hasuni Vadisi'nde bulunmaktadır. Silvan Ovası'na hakim bir noktadadır. Silvan şehir merkezine 6 km. uzaklıktadır. Birbirlerine koridorlarla bağlı 300 adet odadan oluşmakta ve kapladığı alan itibarı ile Anadolu'da emsal teşkil etmektedir.

Kurtarma kazısı yapılan ve M.Ö.1.Bin Demir Çağdan M.S. 13. yüzyıla kadar tarihlenen buluntulara rastlanmıştır.

silvan-hasuni_magara_sehri-_fot.__nejat_satici.jpg

hasun_kaya_kilisesi-silvan-fot.nejat_satici.jpg

hasuni_magarasehri2-silvan-fot.nejat_satici.jpgAynı zamanda bir mağara cenneti olan bölge birbirlerine kanallarla bağlı su depoları, hamam,kaya merdivenler,kaya kilisesi ve kesme taşlarla 12. yyılda yapılan bir kiliseye sahip olan Hasun mağara şehri görülmeye değer yerlerin başında gelmektedir . (200005/117)

hasunideki_sunak_zirvesi2-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Hasuni'deki Sunak Zirvesi

hasuni_magara_sehri3-silvan-fot.nejat_satici.jpg

hasuni_magara_sehri2-silvan-fot.nejat_satici.jpg

hasuni_magara_sehri_21-silvan-fot.nejat_satici.jpg

hasuni_magara_sehri3-silvan-fot.nejat_satici.jpg

hasuni magara sehri 22-silvan-fot.nejat satici

sikefta ga - silvan magaralari - fot.nejat satici

Silvan'daki Mağaralar

peri_bacasi_magarasi-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Peri Bacası ve Mağara - Silvan

temtemburg_magarasi-silvan-fot.nejat_satici.jpg

TEMTEMBURG MAĞARASI
Silvanın sırtını yasladığı Albat Dağının eteklerinde olup Silvan-Boşat yolunun sol tarafındadır.Büyük çeşmenin üst tarafına denk gelmekte ve şehir merkezinden uzaklığı yaklaşık 1 km.dir.Mağaranın en büyük özelliği bir kaya parçasının oyulması sonucu yapılan tek bir odadan oluşması ve yine kayalar oyulan merdivenlerle çıkılmasıdır.Mağara odasının içinde,sağ ve solunda oturmak veya yatmak için yine kayalar oyularak iki divan oluşturulmuştur.
İsminin nereden geldiği belli olmayan Temtemburg mağarasının çevresindeki kayalıklarda da yontulmuş kaya parçaları vardır.

silvan_magaralari1-fot.nejat_satici.jpg

SİLVAN MAĞARALARI

Bu mağaralar hakkında gerekli araştırmalar yapılmamıştır.Farklı şekillere benzeyen bu mağaraların tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

silvan_magaralari2-fot.nejat_satici.jpg

silvan_magaralari7-fot.nejat_satici.jpg

HAMİDO MAĞARASI
Albat Dağı eteklerinde olan mağara Silvan şehir merkezinden rahatlıkla görülmekte olup Askeri birliğin bulunduğu Alayın hemen arkasındadır. Hamido Mağarasının en büyük özelliği iki çıkışlı olmasıdır.İçinde derin uçurumların bulunduğu mağara yaklaşık 500 metre uzunluğundadır.

KEFTAR MAĞARASI (Küla Keftar)

Temtemburg mağarasının ilerisinde Boşat Yolu üzerinde,yolun sol tarafındadır..Doğal bir mağaradır.Mağaraya giren insanların bir daha dışarı çıkmadığı inanışı yaygındır.
Bunların yanında Silvan'a bağlı köylerde yüzlerce mağara bulunmaktadır.

silvan_magaralari3-fot.nejat_satici.jpg

m-_silvan_magaralari6-fot.nejat_satici.jpg

silvan_-_shikefta_tari_magarasi-www.silvanresimleri.com.jpg

silvan_magaralari5-silvan-fot.nejat_satici.jpg

PEZAN MAĞARASI (Kral Koltuğu)
Bu mağara doğal ve küçük bir mağaradır. Bir oyuk şeklindedir.Hayvanlar için barınak olarak ta kullanılır.Mağaranın hemen yanında merdiven basamakları şeklinde oyulan kayalar vardır. Üst tarafında ise halk arasında kral koltuğu denen ve konum itibarı ile bir koltuğa benzeyen oyulmuş kayanın çevresinde de yontulmuş kaya parçaları bulunmaktadır.

Silvan Kalesi'nin yapımında kullanılan taşların buradan kesilerek koparıldığı sanılmaktadır.

hasuni magara sehri ve sunak-silvan-fot.nejat satici


Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.


hasuni_magara_sehri4-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Antik Hasuni Mağara Şehri - Silvan

sakli cennet - silvan - fot.nejat satici

Saklı Cennet - Silvan

sakli cennet - silvan2-fot.nejat satici

heykelli magara ve insan figurleri -silvan-fot.nejat satici

İki bölümden oluşan mağaranın içinde kayalara oyulmuş odalar ile kısmen tahrip edilmiş dört adet insan figürü bulunmaktadır.
Yöre kalkının Şikefta Evdi Begê yada Şikefta Çar Qizan olarak adlandırdığı mağara yetkililerin ilgisini beklemektedir. Nejat SATICI

Saklı Cennet - Silvan

Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.

Quartz duvar saatleri

www.provizyon.com.tr

silvan, silvan resimleri, silvan fotoğrafları, silvan fotoları, silvan foto, malabadi foto, malabadi köprüsü fotoları, hasun, hasuni mağaraları, silvan kalesi, silvan evleri, silvan tarihi yerleri, silvan tarihi eserleri, silvan gezi yerleri, silvan camileri, Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları, Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, kulfa kapı, Silvan panoraması, Silvan manzaraları, Silvan görüntüleri, Silvan Diyarbakır, Silvan ilçesi, Silvan resim galerileri, mala beg, Silvanlılar, Silvanlı, minara kot, murat şenlikleri, ser hıvde, gülan, sere gülane, gülan şenlikleri, boşat, helda, başka, kaniya mazın, albat dağı, Tigranocerta, tigranokerta, martiropolis, martyropolis, justinianopolis, matur halah, maiperket, mipherket, muhargin, miyafarkin, meyyafarıkin, meyyafarkin, meyafarkin, meyafarkin, meyafarqin, mafarkin, mefarkin, meyyafarıqin, farkin, farqin, sliv, sliva, sılivan, sılivan, Silvan, sophenene, arzanen, Silvan görüntüleri, Silvan resim, Silvan resmi, Diyarbakir resim, kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik) , Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare, çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı, mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı, mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş, dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri, diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güneydoğu, doğu anadolu, diyarbakır surları, diyarbakır foto, silvan foto