diyarbakir promosyon provizyon reklam promosyon diyarbakir 0412 224 1 224

Şehri Silvan
Silvan Tarihi
Hüküm sürenler
Silvan Kalesi
Kale Burçları
Silvan Mağaraları
Silvan Camileri
Silvan Minareleri
Silvan Kiliseleri
Silvan evleri
Malabadi Köprüsü
Silvan Ziyaretleri
Han-hamam
Silvan Kapıları
Akarsu ve Çeşmeler
Silvanda Yetişenler
Şenlik ve etkinlik
Başkent:Silvan
Silvan Fotoları
iki evin hikayesi
siyah beyaz
Linkler ve çiçekler

Malabadi Köprüsü


SİLVAN'DAKİ KÖPRÜLER

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Malabadi Köprüsü

malabadi_koprusu-silvan-fot.nejat_satici.jpg

MALABADİ KÖPRÜSÜ - SİLVAN

Kaynaklar Malabadi Köprüsünün yapım, onarım ve adları ile ilgili farklı bilgiler vermektedir
Artuklu devletinin hizmetinde olan ve Artuklular adına ticaretle uğraşan Silvan'lı ünlü tarihçi İbnü'l Ezrak, "Tarihi Meyyafarikin ve Amid" adlı kitabında Malabadi ve Anbarçay köprülerinin Mervaniler zamanında inşa edildiğini yazar. Malabadi Köprüsü'nün üzerinde Meyyafarıkin ve Mardin Artukluları hükümdarı Timurtaş'a ait 542 (m.1147-48) tarihli bir kitabe vardır.
Kitabe köprünün güney tarafındadır. Hüsameddin Timurtaş zamanında onarım veya yapımına başlanılan Malabadi köprüsü Necmeddin Alpı tarafından tamamlanmıştır.

malabadi_koprusu4-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Evliya Çelebi'ye köprü bir Abbasi dönemi yapıtıdır. Taylor'un okuduğu kitabeye göre köprünün 1245-46 tarihinde de bir onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Bu tarihe göre köprünün Meyyafarıkin Eyyubileri zamanında da onarıldığı ortaya çıkmaktadır.
Yapımında Silvan yöresine özgü renkli taşların kullanıldığı ünlü Malabadi Köprüsü, Diyarbakır-Bitlis karayolu üzerinde olup, Silvan ilçe merkezine 20 km. uzaklıktadır.

malabadi_koprusu3-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Silvan ilçe sınırlarında olan ve "Bad'ın Evi " anlamına gelen ünlü Malabadi Köprüsü, dünyadaki taş kemerli köprüler arasında kemeri en geniş olan köprüdür.

malabadi_koprusu51-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Farklı uzunluklarda kırık hatlar halinde üç bölümden oluşan köprü Doğu ve Batıda hafif eğilimlerle ana yola bağlanmıştır.
Orta bölümde ayakları kayalıklara oturtulmuş 38.60 metre açıklığı bulunan sivri bir kemeri olan köprünün üstünde sepet kulpu şeklinde ve 3 metre açıklıkta olan küçük bir kemer yer almaktadır. Birinci yere paralellik gösteren üçüncü bölümde sivri kemerli iki açıklık ve ayrıca yola bağlanan kısmın yakınında da bir açıklık görülür.
Köprünün boyu 150 metre,eni 7 metre yüksekliği ise 19 metredir.Kemerin her iki yanında kışın soğuğundan ve yazın sıcağından korunmak ve köprünün güvenliğini sağlamak için iki oda bulunmaktadır.

malabadi_koprusu3-silvan-fot.nejat_satici.jpg


Evliya Çelebi köprüyü şu şekilde tanıtmaktadır: Köprünün iki tarafında kale kapıları gibi demir kapıları vardır. Bu kapıların içinde, sağ ve solda köprünün temeli beraberliğinde, kemerin altında hanlar vardır ki gelip geçen, sağdan ve soldan geldikleri vakit misafir olurlar. Köprünün kemeri altında birçok odalar vardır. Demir pencereler şahneşinlerine misafirler oturup, kemerin karşı tarafındaki adamlarla kimi sohbet eder, kimi ağ ve oltalarla balık avlarlar. Bu köprünün sağ ve solunda da nice pencereli odalar vardır. Köprünün sağ ve solundaki bütün korkuluklar Nehcivan çeliğindendir. Ama demirci ustası da var kudretini sarf ederek bir türlü sanatlı kafesli korkuluklar yapmış ve doğrusu elinin ustalığını göstermiştir. Doğrusu, üstad mühendis var kuvvetini sarfederek bu köprüde öyle sanatlar göstermiştir ki, bu işçiliği geçmiş mimarlardan hiç birisi göstermemiştir.

malabadi_koprusu41-silvan-fot.nejat_satici.jpg


BİR DÜNYA ŞAHESERİ OLAN SİLVAN MALABADİ KÖPRÜSÜ

Kitabesi, kabartmaları ve mimarisi ile dünyada eşsiz olan bu köprü için Albert Gabriel şu bilgileri vermektedir. "...Modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve takdiri muciptir. Ayasofya Cami'sinin kubbesi, köprünün altına rahatlıkla girebilmektedir. Balkanlar'da, Anadolu'da Orta Doğu'da bu açıklıkta, bu yaşta başka köprü yoktur. Nejat SATICI

malabadi_koprusu-silvan-fot.nejat_satici.jpg

malabadi_koprusu2-1-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Silvan Köprüleri

kemuk_koprusu-silvan.jpg

KEMUK KÖPRÜSÜ

Malabadi Köprüsünün kuzeyinde olan Kemuk Köprüsünün Malabadi Köprüsünden önce yapıldığı ve Mervaniler dönemine ait olduğu söylenmektedir. Yapının kesin tarihi hakkında gerekli araştırmalar yapılmamıştır.
Tarihi köprü baraj suları altında kalmıştır.
Bu köprünün bir de efsanesi vardır.Efsaneye göre Malabadi Köprüsünü yapan usta kalfasını uygun taş kesip göndermesi için kemuk köprüsünün bulunduğu bölgeye gönderir.Kalfa bir taraftan Malabadi Köprüsü için uygun taşları gönderirken diğer taraftan Kemuk Köprüsünü yapmaktadır. Kemuk köprüsünü bitirdikten sonra Malabadi Köprüsü için hazırlanan son taşları kesip ustasının yanına gelir.Ustası neden geldiğini sorar.Kalfa Yaptığım hesaba göre getirdiğim taşlar Malabadi köprüsünün yapımı için yeterlidir der.Usta şaşırır.Köprünün yapımı bittikten sonra kalfasının haklı olduğunu gören usta durumu hükümdara iletir.Hükümdar meydana gelen eşsiz bu eserden dolayı Ustayı ödüllendirir. Kalfayı ise ileride makamına göz koyar diye ölümle cezalandırır. Nejat SATICI

malabadi_koprusu2-2-silvan-fot.nejat_satici.jpg

malabadi_kopsusundeki_oda_penceresi-silvan-fot.nejat_satici.jpg

silvan_malabadi_koprusu_oda__kapisi-fot.nejat_satici.jpg

malabadi_kopsusundeki_oda_merdivenleri1-silvan-fot.nejat_satici.jpg

malabadi_kopsusundeki_oda kapisi-silvan-fot.nejat_satici

malabadi_koprusu_-_silvan__fot.nejat_satici.jpg

malabadi1-batmanbaraji-silvan-fot.nejat_satici.jpg

malabadi_koprusu-silvan21-fot.nejat_satici.jpg


Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.


UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Malabadi Köprüsü

malabadi koprusu-silvan-fot.nejat satici

Malabadi Köprüsü - Silvan

malabadi_koprusu2-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.

malabadi_koprusu-silvan-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Long Time Duvar Saatleri

www.promosyondiyari.com

silvan, Silvan resimleri, silvan fotoğrafları, silvan fotoları, Silvan foto, malabadi foto, malabadi köprüsü fotoları, hasun, hasuni mağaraları, silvan kalesi, silvan evleri, silvan tarihi yerleri, silvan tarihi eserleri, silvan gezi yerleri, silvan camileri, Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları, Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, kulfa kapı, Silvan panoraması, Silvan manzaraları, Silvan görüntüleri, Silvan Diyarbakır, Silvan ilçesi, Silvan resim galerileri, mala beg, Silvanlılar, Silvanlı, minara kot, murat şenlikleri, ser hıvde, gülan, sere gülane, gülan şenlikleri, boşat, helda, başka, kaniya mazın, albat dağı, Tigranocerta, tigranokerta, martiropolis, martyropolis, justinianopolis, matur halah, maiperket, mipherket, muhargin, miyafarkin, meyyafarıkin, meyyafarkin, meyafarkin, meyafarkin, meyafarqin, mafarkin, mefarkin, meyyafarıqin, farkin, farqin, sliv, sliva, sılivan, sılivan, Silvan, sophenene, arzanen, Silvan görüntüleri, Silvan resim, Silvan resmi, Diyarbakir resim, kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik) , Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare, çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı, mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı, mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş, dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri, diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güneydoğu, doğu anadolu, diyarbakır surları, diyarbakır foto, silvan foto, mezopotamya